Quick Access : Electronic Library Scientific Supremacy System Kuiper System
Scientific Journals Reference Books Commission Reference Books System FA
FA
تاریخ انتشار : 1397/12/21

تسهیلات انجمن آموزش پزشکی اروپا

به منظور تقویت فرصت های تعاملاتی با جامعه جهانی آموزش پزشکی و بر اساس رایزنی های واحد بین الملل مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی (نصر) با انجمن آموزش پزشکی اروپا ( AMEE ) امکان بهره برداری رایگان از تسهیلات این انجمن برای داوران عضو کمیته های تخصصی نصر، فراهم شده است. کد مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی برای داوران این مرکز از طریق پیامک ارسال شده است. جهت استفاده از ان راهنمای زیر مطالعه گردد.
دانلود راهنمای دسترسی