Quick Access : Electronic Library Scientific Supremacy System Kuiper System
Scientific Journals Reference Books Commission Reference Books System FA
FA
تاریخ انتشار : 1399/09/11

برگزاری جلسه مرجعیت علمی ستاد با دانشگاه های علوم پزشکی کشور

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی، به منظور عملیاتی سازی پروژه "برنامه ريزي، تمهيد راهبري و پايش نيل به مرجعيت علمي در علوم پزشكي كشور"، جلسه مشترکی در تاریخ 99/9/9 با حضور آقای دکتر علی اکبر حقدوست معاون محترم آموزشی وزارت بهداشت و آقای دکتر شهرام یزدانی معاون محترم پژوهشی مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی، در محل سالن اجتماعات غدیر معاونت آموزشی و با ارتباط مجازی با دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور برگزار گردید. در این جلسه معاونین آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی به همراه مدیران مراکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی و مسئولین بسته های مرجعیت علمی در دانشگاه های علوم پزشکی حضور داشتند.
در ابتدای جلسه آقای دکتر علی اکبر حقدوست ضمن تشکر از تلاش های بی وقفه استاد شهرام یزدانی و تیم همراهشان، نکاتی مطرح نمودند که در ادامه به بخشی از آن اشاره می نماییم:
ایشان با اشاره به همکاری خوب دانشگاه های علوم پزشکی در همراهی با این کلان پروژه تاکید کردند: " الان در نقطه حساسی از عملیاتی سازی این کلان پروژه قرار داریم و باید به دقت بتوانیم در جهت پیاده سازی آن اقدام نماییم تا انشاالله افق جدیدی از تعالی علمی در دانشگاه های علوم پزشکی بروز و ظهور یابد. در سطح کشور نیز حرکت هایی در بحث پیاده سازی مرجعیت علمی آغاز شده است و همه مسئولین عالی آموزشی و فرهنگی کشور در بیانی مشترک هستند که، تلاش نمایید تا این اقدام به صورتی مطلوب و زیبا پیاده گردد. از آنجا که اگر سیاست سازی و در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها مشارکتی عمل نماییم به نتیجه مطلوب می رسیم، این پروژه تا کنون ارتباط تنگاتنگ و تعامل و مشارکت نزدیکی با دانشگاه ها داشته است. از این مشارکت مطلوب می توان نتیجه گرفت که در دانشگاه ها بر نیاز به این موضوع اشراف قابل قبولی وجود دارد و همه تشنه حرف های تازه ای هستیم که راهگشا باشد. معتقدیم که اگر این همفکری و مشارکت به صورت دقت در موضوع، بحث و تحلیل مطالب ارسالی در اتاق های فکر دانشگاه ها نیز صورت بگیرد و بازخورد ارائه نمایید می توانیم نقشه علمی ایده آلی را بدست آوریم".
ایشان اظهار امیدواری نمودند که " نتیجه این جلسه می تواند مسیر علم و تعالی دانشگاه های علوم پزشکی و به تبع آن کسر مهمی از علم کشور را رقم بزند".
دکتر شهرام یزدانی معاون محترم پژوهشی مرکز ملی تحقیقات راهبردی در سخنان خود زمان برگزاری این جلسه را زمانی کلیدی دانستند؛ چرا که همه دانشگاه های علوم پزشکی به واسطه دریافت کتاب ها و سلسله گفتارهای مرجعیت علمی منتشر شده از سوی نصر، و همچنین اولین کتاب حاصل از نتیجه ارزشيابی و تحلیل داخلی توانايی های علمی دانشگاه خود در حال حاضر شدیدا" درگیر بحث مرجعیت علمی شده اند.
ایشان ادامه دادند که: " بحث مرجعیت علمی چند سالی است که در سطح کشور و در سالهای اخیر در سطح وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به طور جدی مطرح شده است؛ و اجرای این طرح با همکاری وزارت بهداشت و مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی و دانشگاه های علوم پزشکی را نقطه عطف دانستند. در این پروژه بحث مرجعیت علمی از مسیر تمایز رسالت آکادمیک جستجو می شود. هر چند تمایز رسالت آکادمیک می تواند به بهانه های مختلفی شکل بگیرد اما یکی از مباحث مهم آن می تواند نیل به مرجعیت علمی باشد. لذا شناسایی مزیت رقابتی دانشگاه ها قدم اول در این پروژه بود که در نصر پیگیری شده است. بعد از تبیین و تعاریفی که در قالب کتاب های منتشر شده از سوی نصر صورت پذیرفت و بعد از این شناخت، با سه پروژه موازی که با همکاری تمامی دانشگاه های علوم پزشکی صورت پذیرفت، سعی شد مزیت های رقابتی تمامی دانشگاه های علوم پزشکی کشور شناسایی شود". دکتر یزدانی ادامه دادند: اتفاق دیگری که در این مسیر افتاد این بود که سعی شد تا نقاطی که می تواند سکوی پرش هر دانشگاه علوم پزشکی به سمت اینده ای متمایز تر باشد مشخص گردد و با اخذ نظر دانشگاه ها در قالب تدوین کتاب های قرمز به دانشگاه ها ارسال شده است. قدم های آتی آن است که بعد از آنکه دانشگاه ها نیز انتخاب نقطه تمایز خود را انجام داده و نهایی نمودند، نقشه راه تمایزی دانشگاه های علوم پزشکی را ترسیم نماییم و در نهایت با انتشار کتابهای سبز، توافقنامه هایی بین وزارتخانه و دانشگاه های علوم پزشکی صورت می پذیرد. آنچه مهم است آن است که بعد از گذشت چند سال ازطرح مباحثی مثل مرجعیت علمی، ماموریت های ویژه، رسالت تمایز یافته، ماموریت مداری و قطب های علمی، الان خط و ربط های این مباحث به هم متصل شده و بخش زیادی از این ابهامات اکنون برطرف شده است".
در ادامه جلسه آقای دکتر یزدانی به سوالات مطرح شده از سوی دانشگاه های علوم پزشکی پاسخ دادند. همچنین آقای دکتر قنبری مسئول محترم مرجعیت علمی ستاد، آقای دکتر آیتی مدیر محترم شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی و آقای دکتر اخوان مدیر محترم اجرایی معاونت آموزشی به بیان دیدگاه های خود در پیاده سازی موفق پروژه مرجعیت علمی در سطح وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پرداختند. لازم به ذکر است که پاسخ به سوالات دانشگاه های علوم پزشکی در مبحث مرجعیت علمی، بزودی به صورت فایل پاورپوینت Audio narrate و Audio FAQs بر روی سایت مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی (NASR) در دسترس قرار خواهد گرفت.