Quick Access : Electronic Library Scientific Supremacy System Kuiper System
Scientific Journals Reference Books Commission Reference Books System FA
FA
تاریخ انتشار : 1399/07/23

برگزاری جلسه ستاد تحول و نوآوری درآموزش پزشکی وزارت بهداشت با مسئولین کلان منطقه هفت

طبق برنامه زمانبندی مشخص، جلسات تحول و نوآوری درآموزش پزشکی ستاد وزارت با مسئولین کلان مناطق کشور با همکاری مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی تشکیل می گردد. در تاریخ 1399/7/22 نیز جلسه مشترک ستاد با دانشگاه های مستقر در کلان منطقه هفت، از محل سالن اجتماعات نصر به صورت مجازی مدیریت گردید. در تقسیم بندی های کلان مناطق کشوری، دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان، یزد، کاشان و شهرکرد در کلان منطقه هفت قرار دارند.
در ابتدای جلسه جناب آقای دکتر صبری از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برنامه جلسه را اعلام و سپس سرکار خانم دکتر چنگیز با ارائه گزارشی کوتاه وضعیت کلی دانشگاه های موجود در این کلان منطقه را از لحاظ توزیع رشته های دانشگاهی، مقاطع تحصیلی موجود و ... تشریح نمودند. ایشان در صحبت های خود به ساختار اجرایی طراحی شده برای هماهنگی و همکاری بین دانشگاه‌های موجود در کلان منطقه هفت برای عملیاتی نمودن اهداف مستتر در بسته های تحول آموزش نیز پرداختند. طبق این ساختار در پیگیری های مربوط به بسته ها در اصفهان، دانشگاه های علوم پزشکی کاشان و شهر کرد هر کدام اهداف دو بسته تحول آموزش و دانشگاه علوم پزشکی یزد اهداف سه بسته آموزش را پیگیری می نمایند. در بحث ماموریت های ویژه نیز کاشان و شهرکرد هر کدام در راستای یک ماموریت ویژه مجزا و یزد و اصفهان نیز دو ماموریت ویژه مجزا ی مصوب را پیگیری می نمایند.
سپس مسئولین پیگیر ماموریت های ویژه و در ادامه نیز هر یک از مسئولین بسته های تحول آموزش در این کلان منطقه، به ارائه گزارش های خود در زمینه اقدامات انجام شده و دستاوردهای بدست آمده پرداختند. این کلان منطقه همجنین پیشنهاداتی مثل انجام کار هماهنگ بین بسته های تحول در کشور، استاندارد کردن خدمات آموزش مجازی، متناسب کردن چارت سازمانی برنامه‌های تحول آموزش با چارت معاونت آموزشی، تفویض اختیار و افزایش قدرت قطب ها، شناسایی پتانسیل بین قطبی و .... را نیز مطرح نمودند.
در ادامه جلسه آقای دکتر غلامرضا اصغری جانشین معاونت آموزشی در پیگیری امور آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی کشور، ضمن اشاره به تلاش های ارزنده آقای دکتر لاریجانی در مستقر نمودن بسته های تحول در دانشگاه های علوم پزشکی کشور، از روسا، معاونین، مدیران حاضر در جلسه و کارشناسان در دانشگاه های علوم پزشکی کلان منطقه 7 برای ارائه گزارش تشکر نمودند. ایشان با اشاره به درگیری دانشگاه ها با همه گیری کرونا توجه دقیق به حوزه آموزش را مهم قلمداد نمودند و از تلاش های صورت گرفته در پررنگ تر کردن آموزش مجازی که مبین آمادگی قبلی دانشگاه های علوم پزشکی در مواجهه با مشکلاتی شبیه این بیماری بود تشکر نمودند. ایشان به اقدامات خوبی که در برخی زمینه ها مثل طب کار در یزد و اقدامات انجام شده در راستای حفاظت فیزیکی اشاره فرمودند و از مسئولین ستادی وزارت بهداشت خواستند که جمع بندی های خود را ارائه نمایند.
مسئولین ستادی بسته های تحول نیز ضمن اشاره به نقاط قوت و ضعف این گزارش ها، به موارد زیر اشاره نمودند:
1- از نقاط قوت در این کلان منطقه، اهتمام بر افزایش کیفیت آموزش های مجازی اعلام شد.
2- کلان منطقه هفت در برنامه پایش آموزش مجازی، مشارکت 100 درصدی داشته است.
3- همه دانشگاه های کلان منطقه هفت دارای مرکز آموزش مجازی هستند. از لحاظ ساختاری مراکز آموزش مجازی یزد و کاشان زیر نظر معاونت آموزشی و مراکز آموزش مجازی اصفهان و شهر کرد زیر نظر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی به ارائه برنامه های خود می پردازند.
4- پتانسیل خوب و تایید قبلی مرکز آموزش مجازی اصفهان، پتانسیل این مرکز در تبدیل شدن به دانشکده علوم پزشکی مجازی را نشان می دهد.
5- پیشنهاد شد وب سایت آموزش مجازی دانشگاه های علوم پزشکی یزد و کاشان صفحه اختصاصی داشته باشند.
6- تعداد محتواهای الکترونیکی مجازی این کلان منطقه تکمیل گردد.
7- در کلان منطقه هفت دوره های توانمند سازی 8 دوره ثبت شده است که شایسته است این دوره ها افزایش یابد.
8- این کلان منطقه در مورد شاخص هایی چون تدریس فعال، مدرس و دانشجوی فعال نیز در شش ماهه دوم سال افزایش چشمگیری را نسبت به شش ماهه اول سال تجربه کرده اند؛ اما هنوز نتوانسته است در زمره ده دانشگاه اول کشور قرار گیرد.
9- در خصوص شیوه های برگزاری آزمون های مجازی فراگیر و آیین نامه ها و مقررات از نحوه پرداخت حق التدریس تا نحوه تعامل دروس مجازی و ... نیز رهنمودهایی داده شد.
10- تعداد صندلی های الکترونیک در این کلان منطقه نسبتا" وضعیت خوبی دارد.
11- در مورد وضعیت سایت آزمون الکترونیک نیز سه دانشگاه این کلان منطقه با ریسک پایین و یکی از دانشگاه های این کلان منطقه پس از نصب سرور پشتیبان، برای برگزاری آزمون های ملی در ریسک پایین قرار خواهد گرفت.
12 - مطرح شد که در ارائه گزارش ها بیش از آنکه به فرایندها پرداخته شود به نوعی به خروجی ها پرداخته شود. مثلا" در بین المللی سازی چه درصدی از دانشجویان خارجی هستند؟ یا در بسته نسل سه، دانشگاه ها چه حجمی از قرار دادهای خود را با صنعت نهایی کرده اند؟
13- در خصوص ماموریت ها، کلان منطقه هفت از گذشته هم عملکرد خوبی داشته است مثلا" در مبحث آموزش پرستاری بالینی به عنوان الگو بوده است.
14- در ماموریت ها، بیشتر به ظرفیت سازی ها و توانمند سازی اساتید، دانشجویان و تربیت نیروهای متخصص در حوزه‌های ماموریتی و خصوصا" با نگاه ملی پرداخته شود و صرفا" به گزارش های پژوهشی که همیشه خوب بوده است، پرداخته نشود.
15- در ارزیابی انطباق برنامه عملیاتی، کلان منطقه هفت در اجرای برنامه های مشترک به میانه کشوری نزدیک است.
16- در برخی دانشگاه های این منطقه بارگذاری ها کم رنگ است.
17- ارتباط با ستاد بیشتر صورت بگیرد تا برای پیشبرد برنامه عملیاتی در کلان منطقه هفت تلاش کنیم.
18- برخی برنامه ها که تعداد زیادی هم هستند و نیازمند پیگیری یکساله است، تا زمان انجام ارزیابی هایش در بهمن و اسفند مورد غفلت قرار نگیرد.
19- تلاش بیشتری در کلان منطقه صورت بگیرد تا بارگذاری ها مرتبط و کامل باشد.
20- با توجه به کافی بودن زمان اصلاح شیوه ارزیابی ها، پیشنهادات خود را در باره تقویت کیفیت و ارتقاء منطقی ارزیابی‌ها به ستاد ارائه دهند.
به دلیل طولانی شدن زمان جلسه، بازخورد بسته های زیرساخت، اخلاق، مرجعیت ناتمام ماند و مقرر شد موارد باقی مانده در قالب گزارشی از سوی وزارت بهداشت به کلان منطقه هفت منعکس گردد.
آقای دکتر حقدوست به دلیل حضور در جلسه ستاد کرونا نتوانستند در این جلسه حضور یابند. تمامی مباحث مطرح شده در این جلسه که از ساعت 13:30 آغاز گردید در مستندات معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ثبت گردیده است.