Quick Access : Electronic Library Scientific Supremacy System Kuiper System
Scientific Journals Reference Books Commission Reference Books System FA
FA
تاریخ انتشار : 1399/05/25

برگزاری جلسه ستاد تحول و نوآوری درآموزش پزشکی وزارت بهداشت با حضور مسئولین کلان منطقه پنج

پیرو برگزاری جلسات تحول و نوآوری درآموزش پزشکی ستاد وزارت با مسئولین کلان مناطق کشور که با همکاری مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی تشکیل می گردد، جلسه مشترک ستاد با دانشگاه های مستقر در کلان منطقه پنج، در تاریخ 1399/5/28 در محل سالن اجتماعات نصر به صورت مجازی برگزار گردید. در تقسیم بندی های کلان مناطق کشوری، دانشگاه های علوم پزشکی شیراز، هرمزگان، بوشهر، یاسوج، جهرم، فسا و دانشکده های علوم پزشکی لار و گراش مستقر در استان های فارس، بوشهر، کهگیلویه و بویر‌احمد و هرمزگان در کلان منطقه پنج قرار دارند.
در ابتدای این جلسه، مسئولان دانشگاه مستقر در این کلان منطقه به بیان اقدامات و دستاوردهای خود در ارتباط با اقدامات لازم در راستای اهداف بسته های طرح تحول آموزش و ماموریت های ویژه محول شده پرداختند. در واگذاری ماموریت های ویژه به کلان منطقه پنج، ماموریت های ویژه با عناوین توسعه برنامه پزشک خانواده، توسعه دانش طب سنتی، توسعه دانش بیوتکنولوژی و طب بازساختی، توسعه دانش های زیست دریایی، توسعه دانش مرتبط با ایمنی محیط زیست و توسعه دانش بین رشته ای مرتبط با علوم انسانی و علوم پزشکی ( جامعه شناسی علوم پزشکی و ...) به این منطقه واگذار شده است.
جناب آقای دکتر لطفی، ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی شیراز بسته های تحول در زمان حاضر را مهم تلقی نمودند چرا که نگارش خیلی از اهداف این بسته ها را با رویکردهای نوین دانستند و اینکه برخی از این رویکردهای نوین در شرایط کرونای امروز نمود بیشتری یافته است. توجه به اهمیت کلان مناطق، توجه و اهمیت دادن به پتانسیل دانشگاه های بومی نشان می دهد که می توانیم برای پیشبرد برنامه های آموزشی کشور به دانشگاه های کوچکتر نیز اعتماد کنیم.
آقای دکتر مقدمی معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در گزارش خود بیان فرمودند که: در دانشگاه های مستقر در این کلان منطقه، حدود 21 هزار دانشجو در حال آموزش هستند و ظرفیت آموزش برای بسیاری از رشته های تحصیلی فراهم است که با اعمال تغییراتی که در سند توسعه نیروی انسانی در این کلان منطقه صورت گرفته و بزودی نهایی خواهد شد و در صدد هستند تا عدم تناسب بین رشته ها در دانشگاه های این منطقه را بهبود بخشند.
تعداد هیات علمی آموزشی نیز در کلان منطقه پنج 1931 نفر به خدمت مشغولند. در این کلان منطقه کارگروه های منطقه ای تشکیل شده است تا با هماهنگی یکدیگر فعالیت کنند و برای عملیاتی شدن بسته ها در هر دانشکده نیز گروه های متناظر تشکیل شده است.
سپس هر یک از مسئولین بسته ها و ماموریت های ویژه به بیان اقدامات خود پرداختند. در ادامه جلسه هر یک از مسئولین ستادی وزارت بهداشت با توجه به گزارش ارائه شده از این کلان منطقه، ضمن اشاره به نقاط قوت و ضعف به ارائه رهنمودهایی پرداختند. از جمله:
1- کلان منطقه پنج با وجود هفت مرکز آموزش مجازی و یک دانشکده مجازی در زمینه این نوع آموزش فعالیت خوبی داشته است. دانشگاه ی این منطقه در بارگذاری محتواهای تولید شده در MOOCs کشوری تلاش بیشتری را مبذول فرمایند.
2- در شیراز از لحاظ تعداد صندلی های الکترونیک استاندارد و وضعیت ریسک پذیری برگزاری آزمون ها در وضعیت خوبی قرار دارد ولی سایر دانشگاه های این منطقه نیز برای رسیدن به استانداردهای لازم تلاش نمایند.
3- برای ترسیم نقشه راه در مرجعیت علمی به پروژه ملی تعیین نقاط تمایزی و سرامدی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور توجه داشته باشند که نتایج این طرح محور قرار خواهد گرفت و سند مرجعیت در این کلان منطقه با طرح مذکور همراستا و اصلاح گردد و به مرجعیت صرفا" برپایه ماموریت های ویژه اکتفا نگردد.
4- از آنجا که برنامه عملیاتی حوزه آموزش همان برنامه تحول است، بنابر این تلاش شود تا گزارش فعالیت هایی که داده شد در سامانه HOP نیز انعکاس یابد.
5- در بسته توسعه زیرساختی که مشتمل بر توسعه منابع فیزیکی، مالی و سرمایه انسانی است، گزارش مبسوطی از تمام دانشگاه های این منطقه در حوزه های فوق به وزارت منعکس گردد.
6- در بسته دانشگاه های نسل سوم، این کلان منطقه در تعاریف فرایندی اقدامات خوبی صورت گرفته است که شایسته است طرح درس معرفی شده را به وزارتخانه منعکس فرمایند. در راه اندازی رشته پسا دکترای صنعتی نیز از تجربه سایر دانشگاه ها می توانند استفاده کنند.
7- برنامه های توانمند سازی خوبی برای بسته دانشگاه های نسل سوم نیز گزارش نمودند که طی نامه ای به وزارتخانه منعکس فرمایند تا در صورت امکان از تجربه ایشان در سایر کلان مناطق نیز استفاده گردد.
8- دانشگاه های کلان منطقه با کمک دانشگاه شیراز به خوبی رشد یافته اند و در بحث بین المللی سازی نیز دانشگاه شیراز به سایر دانشگاه ها کمک کند تا این مسیر را بخوبی بپیمایند.
9- درحوزه ماموریت ها زحمات زیادی کشیده شده است و می توانند از نصر برای دریافت گرنت اقدام نمایند. شبکه سازی در کلان منطقه برای پیشبرد ماموریت های مختلف نیز به خوبی شکل گرفته است.
10- در پیشبرد ماموریت ها ی خاص خود، فقط به مباحث سخت افزاری اکتفا نکنند و مباحث نرم افزاری را توجه نمایند و برای پیشبرد، تفاهم نامه ها را به وزارتخانه منعکس کنند.
11- در ماموریت پزشک خانواده تلاش بر توسعه کشوری و آموزش هم باشد و پیشنهادات عملیاتی ارائه دهند.
12- کارهای تحقیقاتی و توسعه مراکز تحقیقاتی در عین حال که شایسته است اما باید توجه داشت که تاکید بر آموزش و نه فقط توسعه رشته باشد.
13- در بسته اخلاق حرفه ای علاوه بر برگزاری کارگاه ها و ... به بحث محصول هم توجه خوبی شده است.
14- در آموزش پاسخگو مطابق جلسات برگزار شده ستادی مقرر شد شبکه پاسخگویی با محوریت تبریز شکل بگیرد که دبیرخانه در تبریز شکل گرفته و این مباحث تا سطوح دانشجویی نیز تسری یابد.
15- پیشنهاد این کلان منطقه در شفاف سازی نتایج اعتبار بخشی منعکس خواهد شد و در اعتبار بخشی موسسه ای هم مطابق مصوبه، توسعه رشته های بین المللی فقط به دانشگاه هایی که تایید قطعی یکساله دارند داده می شود.
16- کلان منطقه پنج در ارتباطات بین المللی بخصوص با مناطق جنوبی کشور می تواند همکاری های خوبی داشته باشد که در این زمینه تلاش نمایند.
تمامی مباحث مطرح شده در این جلسه که از ساعت 13:30 آغاز و بیش از چهار ساعت و نیم به طول انجامید، در مستندات معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ثبت گردیده است.