Quick Access : Electronic Library Scientific Supremacy System Kuiper System
Scientific Journals Reference Books Commission Reference Books System FA
FA
تاریخ انتشار : 1399/05/19

برگزاری جلسه ستاد تحول و نوآوری آموزش پزشکی وزارت بهداشت با حضور مسئولین کلان منطقه چهار

پیرو مصوبه جلسه تحول و نوآوری درآموزش پزشکی ستاد، مبنی بر تشکیل جلسات تحول در محل مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی، جلسه مشترک ستاد با دانشگاه های مستقر در کلان منطقه چهار، در تاریخ 1399/5/14 در محل سالن اجتماعات مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی به صورت مجازی برگزار گردید. در تقسیم بندی های کلان مناطق کشوری، دانشگاه های علوم پزشکی اهواز، آبادان، لرستان، دزفول و دانشکده های علوم پزشکی بهبهان و شوشتر در کلان منطقه چهار قرار دارند.
در ابتدای جلسه مسئولان دانشگاه به بیان اقدامات و دستاوردهای خود در ارتباط با ماموریت های ویژه پرداختند. در واگذاری ماموریت های ویژه به کلان منطقه 4 ، تعداد پنج ماموریت ویژه به این منطقه واگذار شده است .مسئولان بسته های تحول و نوآوری نیز به صورت مبسوط به ارائه اقدامات انجام شده در منطقه خود در راستای اهداف بسته های تحول پرداختند.
در این جلسه که با حضور معاون محترم آموزشی وزارت و مسئولان ستادی بسته های تحول و نوآوری در آموزش برگزار شد، جناب آقای دکتر حقدوست با تشکر از تمامی افرادی که در تدوین و عملیاتی نمودن بسته های تحول و نوآوری آموزش پزشکی در سالهای قبل فعالیت نمودند تشکر و قدر دانی نمودند. ایشان همچنین به واکاوی بسته ها در جلسات معاونین آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی اشاره نمودند و خاطر نشان کردند که این روند همچنان ادامه دارد. ایشان در ادامه فرمودند:
" انجام کارهای روزمره در دانشگاه های علوم پزشکی بسیار خوب است و از وظایف ما می باشد ولی افتادن در دام روزمرگی اصلا" مناسب نیست و ما را انجام کارهای وسیع و عمیق باز می دارد. بسته های تحول ساخته و بحث گردید، همچنین ماموریت های ویژه داده شد تا از روزمرگی خارج شویم. دکتر حقدوست در سخنان خود دو مورد را یادآوری نمودند:
1- روی آوردن به کار های گروهی: رمز موفقیت کارهای گروهی است. هرچقدر مرزهای دانشگاه ها، دانشکده ها و گروه های آموزشی کم رنگ تر شود قطعا" اثر بخشی بیشتری دارد. هر چقدر کلان منطقه 4 رو به جلو و سریع تر از بقیه پیش برود، سودش برای تک تک دانشگاه ها و دانشکده هایی است که در آن منطقه وجود دارد و تصمیم و اقدامی که این مرزها، قشر ها و غشا ها را ضخیم تر بکند حتما" ما را از هدف نهایی مان باز خواهد داشت. باید اتفاقی بیافتد که گروه های آموزشی احساس کنند اگر با هم کار کنند موفق تر پیش خواهند رفت. هر چقدر این زمینه بیشتر فراهم شود که توانمندی های یکدیگر را در پیشبرد اهدافمان بکار گیریم نتیجه بهتر و غنای کار افزون تر خواهد شد. هر چقدر روسای دانشگاه ها و دانشکده ها در منطقه همدل شوند و آرمانهای مشترک بیافرینید، سود می برید. واگرایی که در ساختارها و تشکیلات وجود دارد باعث عقب افتادگی از اهداف می شود. می بینید که کشورهای اروپایی نیز علیرغم تضادهایی که دارند به این نتیجه رسیده اند که در برخی موارد از منافع ملی شان حتی به طور موقت چشم پوشی کنند و در قالب یک اتحادیه قرار بگیرند تا بتوانند موفق تر عمل کنند. لذا باید همگرایی بین خود را افزایش دهید که سود و اثر بخشی بیشتری برای همه خواهد داشت.
2- داشتن نوآوری و خلاقیت: صرفا" راه های دیگران را نپیماییم. راهی را مختص خود بیابیم و حرکت کنیم. در بسته های اخلاق کارهای خوبی شده است ولی هدف اصلی برگزاری کلاس نیست بلکه کلاس ها تنها یک وسیله است. برای رسیدن به یک دانشگاه اخلاقی لازم است دانش ما در زمینه مباحث اخلاقی افزایش یابد؛ اما این افزایش آگاهی به ارتقاء اخلاق منجر نخواهد شد. ایشان با اشاره به داستانی در کتاب " استادان و ناستادان" فرمودند: دانشگاهی اخلاقی است که دروغ گفتن به هر شکلی از آن چه سازمان یافته یا غیر سازمان یافته منفور باشد. بد اخلاقی منفور باشد. وقت شناسی جزو مکارم اخلاق نهادینه شده باشد. بسته اخلاق زمانی می تواند ما را به اهدافش برساند که مطمئن باشیم یک گام در جهت اخلاقی شدن دانشگاه هایمان پیش رفته ایم. بد اخلاقی های در کلاس های درس، در راندها و ... به حداقل رسیده باشد و تعالی و علو درجات اخلاقی در همه افراد دیده شود. باید فکر کرد و دید چگونه می توانیم این مفاهیم را نهادینه کنیم. شاید فرمولی که در دانشگاه آبادان است با بهبهان متفاوت باشد. شاید لرستان و اهواز مسیری متفاوت باید طی کنند، اولویت های مختلفی را باید دنبال کنند. این کار راه دارد. باید ببینید که برای نهادینه کردن اخلاق در سازمان چقدر منابع علمی وجود دارد. غیر از توصیه های دینی، چند تا از دانشگاه های ما کدهای اخلاقی خود را استحصال کرده اند؟ چقدر از دانشگاه ها در جهت پیاده سازی کدهای اخلاقی گام برداشته اند؟ حتی استحصال کدهای اخلاقی به نهادینه شدن مفاهیم اخلاقی کمک می کند. لذا علیرغم اینکه این بسته ها برکات زیادی داشته و توانسته است کمک کند تا مسیر تعالی علمی دانشگاه ها سرعت بگیرد ولی اصلا" به چیزهایی که داشته و داریم قانع نشوید و ترجمان جدیدی از هر کدام از این بسته ها را پیدا، دنبال و اجرا کنیم".
در ادامه جلسه هر یک از مسئولین ستادی وزارت بهداشت با توجه به گزارش ارائه شده از این کلان منطقه، ضمن اشاره به نقاط قوت و ضعف به ارائه رهنمودهایی پرداختند. از جمله:
1- با استناد به بررسی مقایسه ای که بین شاخص های فعالیت های مجازی بین همه کلان مناطق صورت گرفته بود، شاخص هایی مثل تعداد مدرسین فعال، تولید محتواهای الکترونیکی بارگذاری شده و تعداد دانشجویان فعال در این کلان منطقه مناسب ارزیابی شد.
2- توجه شود که در رسیدن به تعداد صندلی های الکترونیک استاندارد یا تشکیل مرکز جامع آزمون هر چند سرعت مناسب است اما باید با استناد به طرح توجیهی صورت پذیرد تا از اتلاف هزینه ها جلوگیری بعمل آید.
3- از آنجا که اعطای ماموریت های ویژه لزوما" با سرآمدی و مزیت های نسبی دانشگاه ها همراستا نیست، در بسته مرجعیت در صدد هستیم تا با شناسایی نقاط تمایزی و تعیین سطح مزیت نسبی دانشگاه ها، تدوین نقشه راه مرجعیت بزودی با مشارکت دانشگاه ها صورت پذیرد.
4- از آنجا که پیشنهاد دوره های مهارتی بایستی متناسب با نیاز منطقه انجام شود، لذا با توجه به موقعیت جغرافیایی کلان منطقه چهار، از پیشنهاد دوره هایی که برای کشورهای همسایه مناسب است نیز استقبال می شود.
5- در ماموریت های ویژه، تلاش شود به خروجی ها توجه و تاکید شود، عملکردهای اجرایی بیشتر بیان شود، الگوی ارتباط با صنعت معرفی شود تا راهگشای بحث ملی نیز باشد.
6- در ماموریت تعاملات بین بخشی نگاه عمیق تری داشته باشیم؛ تدوین سند خوب است ولی صرفا" به رشد و تاسیس مراکز تحقیقاتی بسنده نگردد.
7- در بسته اخلاق صرفا" اکتفا به جلسات نباشد و تغییر رفتار در محیط های آموزشی ایجاد کنیم.
8- در اعتبار بخشی به سمت چالش ها و انتظارات از یکدیگر بپردازیم.
9- در بحث بین المللی سازی به گونه ای اقدام شود تا بتوانیم جذب دانشجو از کشورهای همسایه داشته باشیم.
10- در بارگذاری مستندات در سامانه HOP به سمت افزایش امتیاز تلاش شود.
در انتها بیان شد که این کلان منطقه در تشکیل اتاق فکرتوانسته است تعامل خوبی را بین همه معاونت های خود بوجود آورد.
مبسوط مباحث مطرح شده در این جلسه فشرده که حدود چهار ساعت طول کشید، در مستندات معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ثبت گردیده است.