Quick Access : Electronic Library Scientific Supremacy System Kuiper System
Scientific Journals Reference Books Commission Reference Books System FA
FA
تاریخ انتشار : 1399/05/04

ادامه برگزاری جلسه دوم ستاد تحول و نوآوری درآموزش پزشکی وزارت با حضور مسئولین کلان منطقه دو

پیرو دومین جلسه ناتمام ستاد تحول و نوآوری درآموزش پزشکی وزارت بهداشت با دانشگاه های مستقر در کلان منطقه دو، در تاریخ 99/4/31 جلسه ای به صورت مجازی تشکیل گردید. در این جلسه دانشگاه های مستقر در این کلان منطقه، به ادامه گزارش اقدامات خود در راستای بسته های: دانشگاه نسل 3، ارتقاء نظام ارزیابی، ماموریت گرا و توسعه راهبردی و هدفمند، بین المللی سازی، ارتقاء زیرساخت ها، مرجعیت علمی و آمایش سرزمینی پرداختند. در این جلسه همچنین ارائه گزارش اقدامات در خصوص ماموریت های محوله به این کلان منطقه نیز صورت پذیرفت.
در ادامه جلسه هر یک از مدیران ستادی وزارت بهداشت پس از استماع گزارش ها، با تشکر از زحمات و اهتمام صورت گرفته از سوی مسئولین در دانشگاه های علوم پزشکی این کلان منطقه، نظرات و راهکارهای عملیاتی برای تسهیل در روند اجرایی بسته ها و ماموریت ها را اعلام نمودند. برخی موارد در ادامه ذکر می گردد:
1- در حوزه اقدامات در دانشگاه های نسل سوم بر دو موضوع بازمهندسی ساختارهای دانشگاهی و توانمند سازی دانشجویان و اعضاء هیات علمی با تمرکز بر اکوسیستم های دانش بنیان تمرکز شود.
2- در بازنگری رشته ها، کمیته ای بین وزارتین علوم و بهداشت شکل گرفته است که شایسته است کلان مناطق با کمیته مذکور لینک شوند.
3- در اقدامات در خصوص ماموریت های محوله، به توسعه رشته های جدید توجه کافی صورت گرفته است؛ ولی در این توسعه ها اشتغال آتی فارغ التحصیلان حتما" مد نظر قرار گیرد. شاید سوق دادن پایان نامه های دانشجویی به این سمت گزینه مناسب تری باشد.
4- در انجام ماموریت ها به جذب بودجه از سایر پروژه های منطقه ای نیز توجه شود.
5- پتانسیل افزایش تعداد صندلی های ازمونهای الکترونیکی در این کلان منطقه وجود دارد.
6- در انجام ماموریت ها توجه شود که با هزینه های کمتر و بهره وری بیشتر و استفاده حداکثری از فضا های آموزشی و تجهیزات ازمایشگاهی و ...استفاده شود.
7- در ماموریت های محوله اثر بخشی اقدامات مد نظر قرار گیرد.
8- با توجه به موقعیت جغرافیایی، کلان منطقه 2 از ظرفیت بالایی برای جذب دانشجویان مجازی برخوردار است.
9- در بین المللی سازی اقدامات خوبی صورت گرفته است ولی باید آموزش های مجازی بیشتر تقویت شود. در این کلان منطقه پتانسیل و فرصت های خوبی برای همکاری های بین المللی وجود دارد. تلاش شود عقد تفاهم نامه ها در این کلان منطقه به همکاری های بین المللی جدی علمی و آموزشی در منطقه منجر شود.
10- برای جلب مشارکت اعضاء هیات علمی در امور محوله بسته ها و ماموریت های ویژه از مشوق های شوراهای آموزشی و موجود در آیین نامه ها می توان بهره برد.
شایان ذکر است تبادل نظرات و موضوعات مطرح شده در این دو جلسه فشرده، در مجموعه مستندات برنامه تحول و نوآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ثبت و محفوظ گردیده است.