Quick Access : Electronic Library Scientific Supremacy System Kuiper System
Scientific Journals Reference Books Commission Reference Books System FA
FA
تاریخ انتشار : 1399/02/28

کتاب "مبارزه با بیماری کرونا از طریق مدلسازی" از سوی مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی منتشر شد؛

مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی کتاب "مبارزه با بیماری کرونا از طریق مدلسازی" را منتشر نمود. این مجموعه ارزشمند به همت و سرپرستی علمی جناب آقای دکتر شهرام یزدانی معاون محترم پژوهشی این مرکز و همکاران ایشان در 10 بخش مجزا تالیف شده است.
در بخش اول این کتاب با اشاره به افزایش شمار انتشارات علمی مرتبط با مداخلات سلامت عمومی که برای جلوگیری از شیوع این ویروس در دنیا صورت گرفته است، به اهمیت سیاستگذاری مبتنی بر شواهد در اثنای همه گیری بیماری کووید -19 اشاره شده و تلاش شده است تا با ارائه چارچوبی مناسب در دو بخش، به نحوه ارزیابی نقادانه این مقالات بپردازد.
بخش دیگری از این مجموعه ارزشمند به بررسی تعریف "موارد ابتلا به این بیماری" در سایر کشورها و سازمان های مختلف پرداخته است. نویسندگان در ادامه با ارائه جداولی مبسوط اقدامات کشورها در مقابله با این بیماری را طبقه بندی نموده اند. در این مطالعه با استفاده از رویکرد بیزی یک طبقه بندی از موارد ابتلا ایجاد شده است که می تواند با در نظر گرفتن احتمال مربوط به افراد مختلف، سیستم پایشی قدرتمند در سطوح اولیه نظام جهت مدیریت موارد محتمل ایجاد نماید. بر این اساس با توجه به احتمال ابتلای فرد، اقدام مقتضی مناسب (appropriate) سلامت صورت می گیرد و مانع از انتقال و گسترش بیشتر بیماری در سطح جامعه می گردد.
بخش های دیگر این مجموعه به عوامل مؤثر بر انتقال بیماری کووید-19 و مدل سازی استراتژی های ردیابی و پیگیری تماس های نزدیک، ارائه شواهدی در خصوص انتقال مدفوعی-دهانی کرونا ویروس جدید و پیامدهای تشخیصی آن، چارچوب اقتضائی مداخلات سلامت عمومی جهت کنترل اپیدمی ویروس کووید-19، شبیه سازی روند انتقال بیماری و ... پرداخته است.
در بخش انتهایی کتاب به بررسی نقش، جایگاه و تکامل ساختار مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها در کشورهای مختلف اشاره شده است. در این بخش آمده است: " مراکز کنترل و پیشگیری بیماری ها در بسیاری از کشور ها ابتدا برای مقابله با یک یا چند بیماری عفونی خاص به وجود آمدند و سپس دامنه فعالیتشان را با ادغام با سایر مراکز افزایش داده اند. در حال حاضر این مراکز در 99 کشور دنیا در حال فعالیت هستند و سلامتی عمومی جامعه را رصد و کنترل می کنند...." در ادامه این بخش به دسته بندی وظایف این مراکز اشاره شده است. نویسندگان در انتها علل عدم بررسی برخط داده ها و اعلام سریع همه گیری ها در ایران را با دلایل مختلف از جمله نبود ظرفیت ساختاری و انسانی برای این کار، نبود پرونده های الکترونیک و ثبت موارد و نبود تیم های تحقیقات میدانی مرتبط می دانند.
برای مطالعه این کتاب به لینک زیر مراجعه نمایید.