Quick Access : Electronic Library Scientific Supremacy System Kuiper System
Scientific Journals Reference Books Commission Reference Books System FA
FA
تاریخ انتشار : 1398/11/26

مصاحبه با دکتر شهرام یزدانی در مورد امضاء تفاهم نامه نصر با انجمن ها

پیرو امضاء تفاهم نامه همکاری مشترک بین مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی (NASR) و مجمع انجمن های علمی گروه پزشکی کشور و معاونت آموزشی وزارت متبوع در روز دو شنبه مورخ 1398/11/21، مصاحبه‌ای با جناب آقای دکتر شهرام یزدانی معاون محترم پژوهشی مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی صورت پذیرفت.
در این مصاحبه از آقای دکتر یزدانی درخواست شده است تا ضمن تشریح کوتاهی از اقدام صورت گرفته به سازو کارهای عملیاتی‌ سازی این تفاهم نامه بین نصر و انجمن ها اشاره نمایند. همچنین ایشان در این مصاحبه به دستاوردهای پیش بینی شده اشاره نموده اند که ضمن تشکر از ایشان، توجه پژوهشگران و فرهیختگان محترم را به متن این مصاحبه معطوف می‌نماییم:
در سطح دنیا نقش عمده ای را به تشکیلات حرفهای و صنفی در حوزه علوم پزشکی میدهند. علتش هم این است که وقتی ما در یک حوزه، یک حرفه را تعریف میکنیم انتظار داریم که آن حرفه خدماتی کاملا تخصصی و غیرقابل جایگزینی را به جامعه ارائه کنند، و در قالب یک قرارداد اجتماعی (Social Contract) بنا براین است که جامعه هم یک Self-authority و Self-regulatory به آن حرفه اعطا کند تا آن حرفه از خود مختاری و خود تنظیمی برخوردار شود.
به همین دلیل است که در کشورهای توسعه یافته میبینیم بحث نظام پزشکی و همینطور انجمن های علمی و صنفی کاملا پررنگ است. تا جایی که در کشور آمریکا، American method associations بسیار قویتر از (Health and Human Services (HHS یا نظارت مسوول سلامت مردم است. همچنین بخش زیادی از سیاستهای حوزه سلامت و حوزه آموزش در همین تشکیلات علمی و صنفی گرفته میشود. در کشور ما گستره وسیعی از انجمن های علمی و تخصصی داریم وخیلی از این انجمن ها بضاعت و پتانسیل بسیار بالایی برای فعالیت‌های علمی دارند، اما شاید بتوان گفت که تا به حال آنچنان که باید و شاید از این پتانسیل و ظرفیت استفاده نشده است؛ به نوعی میتوان گفت که پتانسیل و ظرفیت مغفولی است که در سالهای گذشته سعی شده که از آن استفاده شود ولی تاکنون اقدام جدیدی صورت نگرفته است.
اقدامی که اخیرا صورت گرفته و در قالب یک تفاهمنامه بین مجمع انجمن ها، معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی شکل گرفته، قرار است مبنایی باشد برای همکاری بین انجمن های علمی در حوزه علوم پزشکی و نهادهای سیاستگذار مثل شوراهای سیاستگذاری در سطح وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ و از یک سو هم مرکز نصر که قرار است حمایت مالی و کارشناسی از این موضوع انجام دهد.
بنا بر این است که در قالب این کار مشترک، قسمتی از دستور کار سیاستی وزارت بهداشت و درمان به مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی آمده و به واسطه نصر در انجمنها به صورت پروژه های کوچکی شکسته شود و از آن حمایت کارشناسی و مالی انجام شود و نتیجه آن مجددا بازگردد و در قالب فرآیند مدیریت و ترجمان دانش به نهادهای سیاستگذار در سطح وزارت بهداشت و درمان برسد.
موضوعاتی متعددی در این میان قابل طرح هستند که می توان از بضاعت انجمن ها استفاده کرد. به عنوان مثال مباحثی مانند تعریف نقش در رشته های مختلف، تحلیل وظایف در رشته های مختلف، برنامه ریزی نیروی کار در رشته های مختلف و بحث خلاصه های سیاستی و نقدهای سیاستی که می‌تواند صورت گیرد؛ سیاستهای مرکزی میتوانند در انجمن ها نقد شوند و در واقع از منظر و دیدگاه آن انجمن خاص و آن حرفه خاص میتوان نگاه کرد و نتیجه این نقد و نظرات به وزارتخانه متبوع بازگردد.
به طور قطع این امر باعث غنا و افزایش کیفیت سیاست‌گذ‌اری در وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی خواهد شد و این را کاملا به فال نیک میگیریم.