Quick Access : Electronic Library Scientific Supremacy System Kuiper System
Scientific Journals Reference Books Commission Reference Books System FA
FA
تاریخ انتشار : 1398/09/30

ارتقای کیفیت آموزش علوم پزشکی با راه اندازی مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی

معاون آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به اهمیت بهره برداری از نتایج پژوهش ها در تصمیم گیری و برنامه ریزی های نهادهای کشور، گفت: ایجاد شبکه گسترده در سطح کشور برای توسعه پژوهش در آموزش یکی از دستاوردهای مهم برنامه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی است که با مشارکت مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی کشور ایجاد شده است.
به گزارش وبدا، دکتر باقر لاریجانی، معاون آموزشی وزارت بهداشت ضمن تبریک به مناسبت هفته پژوهش، بر اهمیت پژوهش در توسعه کشورها تاکید کرد و گفت: خوشبختانه طی دهه های گذشته کشور ما پیشرفت علمی خوبی داشته و کسب رتبه اول در منطقه به لحاظ تولیدات علمی یکی از شاخص هایی است که گویای این پیشرفت است.
دکتر لاریجانی با اشاره به قرابت آموزش و پژوهش گفت: یکی از زیربناهای توسعه علمی کشورها توسعه آموزش عالی کشور است و در نظام سلامت چندین سال است که با اجرای برنامه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی ارتقای این حوزه و پاسخگویی به نیازهای جامعه را دنبال می کنیم.
وی گفت: ارتقای کیفیت آموزش علوم پزشکی مستلزم ایجاد حرکتی علمی و توسعه پژوهش در آموزش بود و این امر با راه اندازی مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی در سطحی گسترده آغاز شد. معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: با تاسیس مرکز تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی فرایندهای تحقیقات در این وادی نظام مند و در تار و پود آموزش و در تمامی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور رسوخ کرده است.
وی با تاکید بر اهمیت سیاستگذاری مبتنی بر شواهد در برنامه ریزی هدفمند و منطقی، عنوان کرد: همزمان با توسعه پژوهش در آموزش، بحث تصمیم گیری مبتنی بر شواهد در حوزه آموزش علوم پزشکی نیز در این مرکز دنبال شد و هدف بهره برداری از نتایج پژوهش ها در مدیریت حوزه آموزش علوم پزشکی کشور بود.
دکتر لاریجانی افزود: برای هریک از مصوبات حوزه معاونت آموزشی و برنامه هایی که دنبال می شود ساعت ها کار کارشناسی و تحقیق وسط همکاران ما در معاونت آموزشی وزارت بهداشت و مرکز ملی تحقیقات راهبری آموزش علوم پزشکی با همکاری اعضای محترم هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور صورت می گیرد.
وی به مشارکت تعداد زیادی از اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور در پژوهش های مرتبط با برنامه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی اشاره کرد و گفت: این مرکز در سال 96 افتتاح شد و علیرغم این زمان اندک، تاکنون بیش از 900 طرح پژوهشی در حوزه آموز علوم پزشکی توسط اعضای هیات علمی و کارشناسان دانشگاههای علوم پزشکی به مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی ارسال شده که حدود 400 طرح پذیرفته شده است.
دکتر لاریجانی اضافه کرد: با توجه به واسپاری ماموریت های ویژه به مناطق آمایشی، در طی 2 سال گذشته، حدود 116 طرح نیز از مناطق آمایشی کشور دریافت شده و 39 طرح ستادی نیز به این مرکز ارسال گردیده است.
معاون آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به حمایت ویژه این معاونت از طرح های نوآورانه آموزشی، تصریح کرد: در این مدت 75 طرح نوآورانه آموزشی به مرکز ارسال شده و طرح های مصوب از گرنت های ویژه طرح های نوآورانه برخوردار شده اند.
وی به برگزاری کارگاههای آموزشی در مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی، برای توانمندسازی اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی در زمینه پژوهش در آموزش و تصمیم گیری مبتنی بر شواهد اشاره کرد و گفت: بیش از 570 نفر تاکنون در این کارگاه ها شرکت کرده اند.
دکتر لاریجانی به پیشینه مراکز مطالعات و توسعه آموزش در وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی اشاره کرد و گفت: با اجرای برنامه های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی و برنامه هایی که در مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیگیری شده، مراکز مطالعات دانشگاه ها به عنوان مراجع پژوهش در آموزش فعال شده و موجبات جلب مشارکت تعداد زیادی از اعضای هیات علمی دانشگاه ها در پژوهش های مرتبط با تحول و نوآوری در آموزش را فراهم نموده اند و تعداد زیادی از پژوهش های حوزه آموزش مورد حمایت قرار گرفته است.
معاون آموزش وزرات بهداشت تصویب آیین نامه دانش پژوهی آموزشی را نیز یکی از اقدامات مهم برای توسعه فعالیت های نوآورانه آموزشی ذکر کرد و گفت: برطبق این آیین نامه که به دانشگاه ها ابلاغ شده، فعالیت های نوآورانه اعضای هیات علمی دانشگاه ها معادل سازی و در ارتقای ایشان محاسبه می شود.
معاون آموزشی وزارت بهداشت هدف از این اقدام را جلب مشارکت بیشتر اعضای هیات علمی در پژوهش های حوزه آموزش ذکر کرد و گفت: اعضای هیات علمی به عنوان بدنه اصلی آموزش عالی سلامت می توانند نقش چشمگیری در ارتقای این حوزه داشته باشند و با شبکه گسترده ای که در کشور ایجاد شده در سال های آتی شاهد اثرات این اقدامات در نظام ارائه خدمات کشور خواهیم بود.
دکتر لاریجانی با تاکید بر اهمیت بهره برداری از نتایج پژوهش ها در تصمیمات و سیاستگذاری ها گفت: امیدوارم با ارتقای پژوهش در کشور و ترجمان این نتایج در عرصه های مدیریتی، شاهد اعتلا و بالندگی بیش از پیش میهن عزیزمان باشیم.