Quick Access : Electronic Library Scientific Supremacy System Kuiper System
Scientific Journals Reference Books Commission Reference Books System FA
FA
تاریخ انتشار : 1401/02/20

برنامه ریزی منسجم نصر برای افزایش مشارکت بدنه خبرگانی کشور در تولید مستندات کاربردی

جلسه مشترک مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی با رئیس و اعضای کمیسیون انجمن های علمی در تاریخ هجدهم اردیبهشت ماه 1401 در محل نصر برگزار گردید.
به گزارش واحد انتشار دانش و روابط عمومی مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی، در ابتدای جلسه جناب آقای دکتر احسان شریفی پور رئیس نصر در مورد اهداف و فعالیت های انجام شده میان این مرکز و دبیرخانه انجمن های علمی صحبت کردند و سپس جناب آقای دکتر سلیمان احمدی معاون پژوهشی نصر گزارشی از طرح های واصله از انجمن های علمی که در نصر مصوب شده است، ارائه نمودند، در ادامه نقطه نظرات دبیر کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی جناب آقای دکتر سید فخرالدین حجازی در خصوص موارد مطروحه و طرح های مصوب استماع گردید.
حاصل تصمیمات در موارد زیر خلاصه می گردد:
- برنامه ریزی برای برگزاری جشنواره آثار تحقیقاتی آموزشی حاصل طرح های انجمن های علمی
- در دستور کار قرار گرفتن تدوین تفاهم نامه جدید میان نصر و دبیرخانه انجمن های علمی
- فراخوان طرح ها و برنامه های ارزشمند ملی و بین المللی در حوزه آموزش پزشکی برای انجمن های علمی
همچنین به منظور تعامل هر چه بیشتر و پیگیری مصوبات و اهداف مورد نظر، مقرر شد نشست های مشترک بین مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی و دبیرخانه انجمن های علمی به صورت دوره ای برگزار گردد.