Quick Access : Electronic Library Scientific Supremacy System Kuiper System
Scientific Journals Reference Books Commission Reference Books System FA
FA
تاریخ انتشار : 1401/02/07

تازه های نشر ، در مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی

مجموعه سه‌جلدی با موضوع "دانشگاه‌های حکمت بنیان" توسط مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی منتشر شد.
به گزارش واحد انتشار دانش و روابط عمومی مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی، این مجموعه سه جلدی که حاصل یکی از کلان پروژه‌های محول‌شده به این مرکز می‌باشد، به موضوعات مختلف در باب دانشگاه‌های حکمت بنیان پرداخته است و با عناوین "از عقلانیت تا حکمت"، " از فاضل تا حکیم" و " از دانشگاه‌های کارآفرین تا دانشگاه‌های انسان‌ساز و تمدن‌آفرین" منتشر شده است. این کلان پروژه شامل مراحل مفهوم سازی، نظریه پردازی، مدل سازی، بسط گفتمان، هدف گذاری، تدوین راهبردهای عملیاتی و تمهید اجرای گذار به سمت دانشگاه های حکمت بنیان می باشد
موضوع دانشگاه های حکمت بنیان برای اولین بار، در نشست مقام معظم رهبری مدظله العالی با اساتید دانشگاه‌ها مطرح گردید، فعالیت‌هایی در زمینه حرکت دانشگاه‌ها در جهت این آرمان صورت گرفته است. از مهر ماه سال 1399 توسعه دانشگاه‌های حکمت بنیان به عنوان بخشی از برنامه تحول مورد انتظار دانشگاه‌های علوم پزشکی، در دستور کار معاونت آموزشی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی قرارگرفت و تحقق این مهم، در اسفندماه 1399 بطور رسمی از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی سپرده شد. در تاریخ 19 اردیبهشت 1400، چارچوب کلی کلان‌پروژه دانشگاه حکمت بنیان در شورای عالی مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی مصوب گردید".
نویسندگان در بخشی از کتاب به تبیین مفهوم عالم و دانشمند پرداخته اند و می نویسند: " در ادبیات معاصر از واژه‌های متعددی برای اشاره به افرادی که دارای درجات بالای علم و معرفت هستند استفاده می‌شود. واژگانی مانند عالم، دانشمند، خردمند، فرهیخته، فیلسوف، فاضل، اندیشمند، نخبه، خبره، سرآمد، متفکر، دانش‌پژوه و حکیم بدون‌آنکه تمایز معنایی شفافی میان آنها وجود داشته باشد برای توصیف افرادی که در علم و دانش و معرفت، صاحب مرتبه هستند بکار گرفته می شوند... اگرچه تمامی اصطلاحات و تعبیرات فوق بیانگر مفهوم عالم و دانشمند است، در جزئیات معانی آنها تفاوت هایی وجود دارد. ...".
نویسنده کتاب معتقد است که: " دانشگاه حکمت‌بنیان(Sage-based Universities)، دانشگاهی است که بر پایه‌های فایده گرایی، پاسخگویی اجتماعی و کل نگری بنا شده است، به تفکر و عقلانیت، اصیل ترین و عمیق ترین ارزش های انسانی و مبانی نظری و فلسفی علوم توجه می کند و عالی ترین غایات فردی، اجتماعی و تمدنی را هدف خود قرار می‌دهد.
نویسنده در این کتاب تلاش نموده است با ترسیم یک چارچوب مفهومی برای دانشگاه حکمت‌بنیان، سه زیربنا، سه ستون و سه سطح از غایات را در نظر گرفته و دانشگاه حکمت بنیان را در وهله اول یک دانشگاه ارزش‌بنیان (Value-based University) توصیف نموده است؛ یعنی دانشگاهی که در آن سیاستگذاری مبتنی بر ارزش و مدیریت مبتنی بر ارزش صورت می‌گیرد، برنامه‌ریزی درسی مبتنی بر ارزش مبنای آموزش قرار می گیرد، از مواجهات غنی از ارزش برای انتقال ارزش‌ها استفاده می‌گردد، فضا و اتمسفر دانشگاه از طریق مدیریت برنامه درسی پنهان در چارچوب ارز ش‌ها باقی می‌ماند و شکل‌گیری ارزش‌ها در فراگیران مورد ارزشیابی تکوینی و نهایی قرار می گیرد.
علاقه مندان برای دسترسی به این مجموعه کتب لطفا کلیک نمایند