Quick Access : Electronic Library Scientific Supremacy System Kuiper System
Scientific Journals Reference Books Commission Reference Books System FA
FA
تاریخ انتشار : 1401/01/24

زمینه سازی نصر برای گسترش همکاری های مشترک آموزشی

جلسه مشترک مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی و حوزه معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران در تاریخ 16 فروردین 1401 برگزار گردید.
به گزارش حوزه انتشار دانش و روابط عمومی مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی، در این جلسه که با حضور آقای دکتر شریفی پور رئیس مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی به همراه آقای دکتر سلیمان احمدی معاون پژوهشی این مرکز، همچنین آقای دکتر خلیل قاسمی معاون آموزشی، آقای دکتر محمد تقی جغتایی رئیس دانشکده فن آوری های نوین و خانم دکتر محمدی مدیر مرکز مطالعات دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار گردید، در زمینه شیوه‌های همکاری مشترک بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت. در این جلسه همچنین بر اهداف راهبری پروژه های تحقیقاتی در زمینه تکنولوژی های نوین آموزشی تاکید شد.
در انتهای جلسه مقرر شد تا در نشست های آتی، موارد همکاری فی ما بین به صورت مکتوب تهیه و نهایی گردد.
اطلاعات و دستاوردهای تکمیلی جلسات از طریق همین سایت اطلاع رسانی خواهد شد.