Quick Access : Electronic Library Scientific Supremacy System Kuiper System
Scientific Journals Reference Books Commission Reference Books System FA
FA
تاریخ انتشار : 1401/01/17

تمدید فراخوان های پژوهشی مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی

بدنبال درخواست علاقمندان و پژوهشگران دانشگاه های علوم پزشکی و موافقت صورت گرفته، زمان حضور و شرکت در فراخوان های مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی تا تاریخ 1401/02/10 به شرح زیر تمدید گردیده است:
1- فراخون شرکت در توسعه شبیه سازی در آموزش پزشکی: مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی در راستای حمایت از توسعه فن آوری شبیه سازی در آموزش علوم پزشکی مبلغ دو میلیارد تومان گرنت برای این منظور در نظر گرفته است. طرح توجیهی و نحوه حضور علاقمندان در سایت نصر اطلاع رسانی شده است. متقاضیان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با آدرس ایمیل simulation@nasrme.ac.ir نیز مکاتبه کنند
لینک اطلاعیه
2- شمین فراخوان طرح‌های پژوهشی مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی: در این فراخوان به طرح‌های پژوهشی برتر در دو کمیته مدیریت و رهبری آموزشی و کمیته روانشناسی شناختی تحت دوازده عنوان، گرنت اعطا می‌شود. پژوهشگران می‌توانند طرح‌های خود را به منظور تایید و اعطای گرنت در سامانه مدیریت پژوهش مرکز ملّی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی به آدرس http://rms.nasrme.ac.ir ثبت کنند.
لینک اطلاعیه
3- اولین فراخوان تماتیک در حوزه آموزش دندانپزشکی: نکات مهم برای تهیه پروپوزال و اولویت های این فراخوان که در 9 حیطه اعلام شده است، بر روی سایت نصر اطلاع رسانی شده است. پژوهشگرانی که مایلند در این فراخوان شرکت کنند، می‌توانند پروپوزال‌های خود را در کمیته گرنت ویژه سامانه مدیریت پژوهش این مرکز به آدرس http://rms.nasrme.ac.ir ثبت کنند.
لینک اطلاعیه