Quick Access : Electronic Library Scientific Supremacy System Kuiper System
Scientific Journals Reference Books Commission Reference Books System FA
FA
تاریخ انتشار : 1400/11/16

فراخون شرکت در توسعه شبیه سازی در آموزش پزشکی

مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی در راستای حمایت از توسعه فن آوری شبیه سازی در آموزش علوم پزشکی مبلغ دو میلیارد تومان گرنت در نظر گرفته است. به همین منظور داوطلبان می توانند طرح توجیهی خود را از تاریخ 1400/11/14 تا 1400/01/15 در کمیته آموزش مجازی روی سامانه نصر به آدرس http://rms.nasrme.ac.ir بارگذاری کنند.
متقاضیان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با آدرس ایمیل simulation@nasrme.ac.ir مکاتبه کنند
برای آشنایی با فرمت این نوع طرح توجیهی لطفا "کلیک بفرمایید"