Quick Access : Electronic Library Scientific Supremacy System Kuiper System
Scientific Journals Reference Books Commission Reference Books System FA
FA
تاریخ انتشار : 1400/04/06

کارگاه یک روزه " نگارش و انتشار کتب مرجع بین المللی"

به استحضار می رساند طبق اطلاع رسانی های قبلی، کارگاه یک روزه " نگارش و انتشار کتب مرجع بین المللی" در روز پنج شنبه 17 تیرماه 1400 با حضور اعضا هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور برگزار گردید. علاقمندان برای استفاده از مباحث مطرح شده در این کارگاه، می توانند به آدرس زیر مراجعه نمایند.
فیلم کارگاه یک روزه " نگارش و انتشار کتب مرجع بین المللی"