Quick Access : Electronic Library Scientific Supremacy System Kuiper System
Scientific Journals Reference Books Commission Reference Books System FA
FA
تاریخ انتشار : 1400/03/12

مرحله دوم فراخوان حمایت از طرح های پژوهش در آموزش در راستای نیل به مرجعیت علمی

به اطلاع می رساند، در مرحله دوم از فراخوان حمایت از طرح های پژوهش در آموزش در راستای نیل به مرجعیت علمی، دانشگاه های علوم پزشکی ای که اطلاعات مرتبط با کتاب سبز خود را به مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی ارسال نموده بودند، تا سقف اعلام شده می توانند طرح های پژوهشی مرتبط با حوزه های تمایز رسالت خود را از تاریخ 1 تیرماه لغایت 31 تیرماه 1400 در سامانه پژوهشی نصر به آدرس http://rms.nasrme.ac.ir ثبت نمایند. لازم به ذکر است، این فراخوان آخرین فرصت استفاده از گرنت حمایت از تمایز رسالت دانشگاه ها در سال 1400 خواهد.