Quick Access : Electronic Library Scientific Supremacy System Kuiper System
Scientific Journals Reference Books Commission Reference Books System FA
FA
تاریخ انتشار : 1400/02/27

آغاز ثبت اطلاعات در سامانه رتبه بندی علمی دانشگاه های علوم پزشکی (رعد 1400)

بدینوسیله به اطلاع دانشگاه /دانشکده های علوم پزشکی کشور می رساند:
پیرو اطلاع رسانی های قبلی در خصوص شاخص های مورد نظر در رتبه بندی علمی دانشکده ها/ دانشگاه های علوم پزشکی کشور (رعد 1400)، سامانه مورد نظر برای بارگذاری مستندات آموزشی دانشکده/ دانشگاه های علوم پزشکی بر روی سایت مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی فعال گردیده و تا 1400/3/6 باز خواهد بود.
رابطین محترم دانشگاه ها دقت بفرمایند که بارگذاری اطلاعات در سامانه مذکور را به روزهای پایانی موکول نفرمایند.
همچنین برای ارتباط با پشتیبانی و راهنمایی موضوعات به لینک زیر مراجعه و یا از طریق واتساپ با شماره 09133449474 (جناب آقای مهندس حلاوتی) ارتباط برقرار نمائید.
پشتیبانی