Quick Access : Electronic Library Scientific Supremacy System Kuiper System
Scientific Journals Reference Books Commission Reference Books System FA
FA
تاریخ انتشار : 1400/02/20

فراخوان مشارکت در حمایت و چاپ کتاب های مرجع در سطح بین الملل

با توجه به تاکید بر مرجعیت علمی در اسناد بالادستی به منظور ایجاد بستر برای حضور مولفین برجسته کشور در عرصه بین الملل از کلیه شرکتهایی که قابلیتهای زیر را دارند دعوت می شود روزمه و درخواست همکاری خود را حداکثر تا تاریخ 1400/02/25 به کمیسیون ارزشیابی متون و منابع مرجع علوم پزشکی وزارت بهداشت ارسال نمایند.
1. دارا بودن نمایندگی فعال حداقل یکی از ناشران معتبر خارجی در زمینه علوم پزشکی
2. توانایی بازاریابی بین المللی برای انتشار آثار تالیفی مولفین داخلی
3. ارایه تسهیلات برای ترجمه متون به زبان های خارجی
4. ارایه تسهیلات برای ویرایش متون نگارش شده به زبان های خارجی
5. پیگیری حقوقی قراردادهای مولفین داخلی با ناشرین خارجی
6. تسهیل مراودات مالی مولفین داخلی و ناشرین خارجی
پس از بررسی رزومه های ارسالی از شرکت های واجد شرایط برای مصاحبه دعوت خواهد شد.
متقاضیان رزومه و شرایط همکاری خود را به آدرس زیر ارسال نمایند:
Books@nasrme.ac.ir