Quick Access : Electronic Library Scientific Supremacy System Kuiper System
Scientific Journals Reference Books Commission Reference Books System FA
FA
تاریخ انتشار : 1400/02/20

فراخوان مشارکت در ارایه خدمات فروش برخط کتاب های الکترونیک مرجع علوم پزشکی

به منظور استفاده بهینه از فن آوری های روز در جهت صرفه جویی در منابع و حفاظت از محیط زیست، کمیسیون ارزشیابی متون و منابع مرجع علوم پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در نظر دارد فضایی اختصاصی برای نمایش کتاب های الکترونیک مرجع علوم پزشکی جهت استفاده فراگیران و اعضای هیات علمی در اپلیکیشن های فروش برخط کتاب تدارک ببیند. از کلیه شرکتهایی که قابلیتهای زیر را دارند دعوت می شود روزمه و درخواست همکاری خود را حداکثر تا تاریخ 1400/02/25 به کمیسیون ارزشیابی متون و منابع مرجع علوم پزشکی وزارت بهداشت ارسال نمایند.
ایجاد محیطی با عنوان متون و منابع مرجع علوم پزشکی در فروشگاه های کتاب های الکترونیک
1. رایزنی با ناشرین کتاب های مرجع معرفی شده از طرف وزارت بهداشت برای ارایه نسخه الکترونیک کتاب در محیط ایجاد شده
2. امکان ارایه تخفیف در خرید در زمان و مکان های مشخص شده از سوی کمیسیون به کتاب های مرجع
3. امکان ارایه بن کارت های تخفیف کتاب به فراگیران و اعضای هیات علمی توسط وزارت بهداشت یا دانشگاه های علوم پزشکی جهت خرید کتاب های مرجع
4. ایجاد تسهیلات برای ایجاد نسخه استاندارد کتاب الکترونیک
5. رعایت حقوق مولفین از نظر مادی و معنوی
6. رعایت اصول و ضوابط نشر مصوب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
پس از بررسی رزومه های ارسالی از شرکت های واجد شرایط برای مصاحبه دعوت خواهد شد.
متقاضیان رزومه و شرایط همکاری خود را به آدرس زیر ارسال نمایند:
Books@nasrme.ac.ir